logo

Felnőttképzési Engedélyszám: E/2023/000021
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: B/2020/001616

Módszerek, megközelítések

TRÉNING

A résztvevői interjúk és a megrendelőinkkel folytatott konzultációk biztosítják, hogy a FEJLESZTÉSI IRÁNYOK TELJES MÉRTÉKBEN A FELMERÜLŐ SZÜKSÉGLETEK alapján kerüljenek meghatározásra. Tréningjeinken a csoporttagok saját helyzetekkel, élményekkel dolgoznak és az alkalmazott vezérmódszertan lehetővé teszik számukra, hogy próbacselekvések segítségével megtapasztalják milyen hatásai lehetnek egy új magatartás vagy viselkedésforma alkalmazásának.

A speciális módszertanunk az akció-orientált pszichodráma – hatásmechanizmusát a belső lelki tartalmak, élmények megjelenítésén keresztül fejti ki – felhasználási területe rendkívül széleskörű: alkalmazható az önismeret- és szervezetfejlesztésben, közösségformálásban, konfliktuskezelés-, személyes hatékonyság fejlesztése során, illetve társaságunk trénerei néhány éve nagy sikerrel alkalmazzák a KÉSZSÉGFEJLESZTÉS területén. A módszer egyedülállóságát többek között a három fő jellemvonásának, a SPONTANEITÁSNAK, KREATIVITÁSNAK és a FLEXIBILITÁSNAK köszönheti. A dramatikus technikával megjelenített akciók vonatkozhatnak a távoli vagy közeli múltra, a jelenre és a jövőre egyaránt. A dráma eszközrendszere – belső hangok, szerepcsere, dramatikus interjú, duplázás, tükrözés stb. – segíti a csoporttagokat az elmélyülésben és az intrapszichés tartalmak megjelenítésében. A pszichodráma módszere lehetőséget teremt az érzelmi involválódásra, mely megkönnyíti az aktuális probléma feldolgozását, és korrekciós élményekhez juttatja a résztvevőket.

A VÁLTOZTATÁSI IGÉNYEK RÉSZTVEVŐI FELISMERÉSEK FORMÁJÁBAN SZÜLETNEK, melyek minden esetben erősebb MOTIVÁLTSÁGOT ÉS FEJLŐDÉST generálnak a csoporttagok munkavégzésében.

Munkatársaink az oldottság és jó hangulat mellett elfogadó, bizalmi légkört teremtenek a csoportokban, melynek előnye, hogy a résztvevők nagy fokú nyitottsággal és proaktív hozzáállással vesznek részt a tréningeken.

„EGY TRÉNINGEN SEMMI SEM TÖRTÉNIK VÉLETLENÜL” – éppen ezért képzéseink során nagy hangsúlyt fektetünk a csoportdinamikai folyamatok elemzésére és követésére. Egy strukturált tréningcsoport életében rendkívül fontos szerepe van a különböző csoporttörténéseknek, ezért azokat nem szabad figyelmen kívül hagyni. A csoportvezetőnek tudnia és éreznie kell azokat a pontokat, mikor van szükség intervencióra, és mikor kell hagyni, hogy „történjenek” a dolgok.

Képzési folyamataink célja, hogy a résztvevők valódi segítséget kapjanak, és ezt képesek legyenek beépíteni a mindennapi munkavégzésükbe.

COACHING

Napjaink coaching folyamatának teljességét a munkamódszertani és érzelmi, kapcsolati elemek figyelembevétele jelenti. Munkatársaink a coaching folyamatokban alkalmazzák a MONODRÁMA KÜLÖNBÖZŐ technikáit. A dráma szavaival élve a coaching ülések munkafázisai a ráhangolódás, az akció és a lezárás.

A MONODRÁMA egy összetett, változatos eljárás, mely a pszichodráma gyakorlatából és elméletéből fejlődött ki. Kreatív és teremtő módszer, mely túlmutat a coaching ülések megszokott verbális struktúráján. Célja, hogy az interakció annyira megváltozzon, hogy a kliens blokkolt spontaneitásának és kreativitásának feloldásán keresztül a berögzült viselkedések, minták megmozduljanak, ÚJ ERŐFORRÁSOK KERÜLJENEK ELŐ és váljanak hasznossá a hétköznapi helyzetekben.

A MONODRAMATIKUS COACHING segítségével a coaching ügyfelek képesek megérteni munkahelyi kapcsolataikat, viszonyaikat. Ezek lévén pedig lehetővé válik ÚJ KAPCSOLATI FORMÁK KIALAKULÁSA, kialakítása. A MONODRÁMA ESZKÖZEIVEL vezetett folyamat különleges hozzáférést biztosít az ügyfél szubjektív megéléséihez, saját belső történéseihez. Az coach és a kliens közötti interakció szimbólumok, képek és nonverbális jelzések szintjén is zajlik.

A monodrámában jártas coach a belső monológ, a duplázás, a szerepváltás, a szerepcsere, az üres szék, a tükrözés és a konkretizálás eszközeinek alkalmazásával támogatja ügyfelét a folyamat elején megfogalmazott célok elérésében.

Az AKCIÓ-ORIENTÁLT COACHING izgalmas, teljesen új és személyes élményekhez juttatja a coaching ügyfeleket. Hatására új szerepek fejlődnek, új megoldások születnek, az ügyfél megéli magát spontánnak, kreatívnak, az élethelyzeteit befolyásolni tudónak.

PROFESSZIONÁLIS TANÁCSADÓINK széleskörű tudással rendelkeznek, mely alapjául szolgál az ÜGYFÉLORIENTÁLT ÉS EREDMÉNYES MUNKAVÉGZÉSNEK. Az alábbi kompetenciákat kiemelkedően fontosnak tartjuk munkatársainknál:

A coaching lehetőséget teremt arra, hogy a kliens saját magának segíthessen. Az egyén megtanulja saját erőforrásait felfedezni és használni, melyen keresztül képes lesz saját teljesítményének maximalizálására. A coach szerepe, hogy a kívülálló nézőpontjából felhívja a figyelmet olyan problémás aspektusokra, amelyeket a kliens esetleg nem vesz észre.

Tanácsadóink személyes kompetenciáik, KÜLÖNBÖZŐ MONODRÁMA TECHNIKÁK és a coaching módszertani ABC-jének alkalmazásával érik el a kiindulási pontban meghatározott célokat és segítik az ügyfelet abban, hogy megoldásokat találjon nehéz helyzeteire.

Fejlesztő folyamatunk eredményeképpen hosszú távú viselkedésváltozást tudunk elérni a munkavégzés területén.

FLOW élmény a munkahelyen – pozitív pszichológia

A 21. század munkahelyét a technológiai fejlődés kikövezte a globalizáció, a magas szintű szakértelemmel bíró munkatársak, valamint a szűkebb piacok kiemelt működésének a segítségével. Az eredmény magas szinten működő verseny, erősebb fókusz a termékek pontos igények szerinti alakításában, az EGYÉNI IGÉNYEKNEK megfelelően. A megemelkedett működési sebesség fenntartásához a vállalatoknak sokkal inkább kell a kreativitásra és innovációra támaszkodniuk, tőkeként használni a munkatársak egyedi intellektuális és személyes erősségeit. Amennyiben a működés az erősségekre koncentrál, több a lehetőség a szervezeti egységek közötti hatékony kommunikációra, a rugalmasságra, olyan feladattervezésre, amely a humán tőke előnyeire épít, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy ez a típusú szervezeti stratégia akár versenyelőnyhöz is juttassa a vállalatot.

A pozitív pszichológia,

mint a 21. század pszichológiája kutatási eredményekkel megalapozott koncepciókkal, eszközökkel támogatja a szervezetek fejlesztését. A problémák mellett a szervezeti erőforrásokra is hangsúlyt helyez, célja a jövőbe tekintés, a vállalat, és így a munkatársak virágzásának elérése (a konzerválás vagy hanyatlás elkerülésével), az arra való felkészülés, a múltbeli tapasztalatok és a jelenlegi működés figyelembevételével. A vállalat innovativitását, VERSENYKÉPESSÉGÉT nagyrészt a munkatársak jelentik, így az ő motivációjuk fejlesztése, munkafeladataik kihívást jelentő, ám mégis készségeikhez illesztett alakítása kulcsfontosságú feladat lehet. A POZITÍV PSZICHOLÓGIAI eszköztár felhasználásával a munkatársak képessé válnak a munkafeladatok kihívást-jelentő átalakítására, a munkatársaknak való adekvát visszajelzés nyújtására, a csapatmunka támogatására.

Azon kihívást jelentő feladatok, melyeket a munkatársak közös célért, együttműködve teljesítenek, támogathatják a feladaton dolgozó partnerek áramlat élményét, mely hozzájárul a kreatívabb megoldásokhoz, magasabb elégedettséghez, elkötelezettséghez, siker érzéséhez és objektív teljesítményhez egyaránt. Ezen faktorok a jóllét támogatását jelenthetik, melynek magas szintje preventív erővel bír a kiégéssel, fluktuációval szemben, az új típusú működés következtében pedig motiváltabb, kreatívabb munkaközösség jöhet létre.

Áramlat élmény: olyan szubjektív állapot, amikor a személy belemerül egy kihívást jelentő tevékenységbe (Csíkszentmihályi, 1975)

Áramlat élmény

Flow szinkronizáció (a flow élmény összehangolása): A közös tevékenységben, együttműködően dolgozó partnerek egymás flow élményét kölcsönösen támogathatják.

Appreciative Inquiry – Értékalapú Szervezetfejlesztés

A szervezeti egységeknek, munkatársaknak kínált, Appreciative Inquiry (AI – Értékalapú Szervezetfejlesztés) és Solution Focus (Megoldás-fókusz) megközelítéseket keretként alkalmazó fejlesztés esetében célunk, hogy azokat az erőforrásokat kutassuk fel, amelyek jól működnek az adott célcsoportnál, szervezeti egységnél és ezeket felhasználjuk a HÉTKÖZNAPI HATÉKONYSÁG és EREDMÉNYESSÉG, valamint a társosztályok közötti együttműködés fejlesztéséhez. A megközelítés az eddig megszokott probléma-fókuszú gondolkodás helyett más irányba orientálhatja az érintett célcsoportokat: azonosítja és fejleszti azokat a tényezőket, amelyek az optimális, sikeres működését és jóllétét jelentik.

A pozitívumokra, lehetőségekre, erőforrásokra fókuszáló módszerek a szervezet pozitív pszichológiai tőkéjének megtalálásához és fejlesztéséhez vezetnek, melyek az elköteleződésre, munkavégzési hatékonyságra, szervezeti kohézióra és együttműködési gyakorlatokra, valamint az objektív teljesítménymutatókra is támogató hatással bírhatnak.

Extrém
vezetőfejlesztés!
KILL - HOUSE Programme
– a Komoly játék”

compass